Reservation and information

Alena Navrátilová 420266 194 111  or sportmanager@hotelcechie.cz
We do accept MultiSport Benefit card and we give 30%´discout for students up to the age of 26

Hotel Čechie Praha operates fully equipped fitness for amateur and profi trainings. We can offer one of our fitness trainers or couches.

Venkovní i vnitřní sportoviště jsou již v provozu při respektování pravidel, která jsou v souladu s nařízením Vlády ČR.

Provozní doba golfu, squashe i posilovny je pondělí až neděle od 8:00 do 20:00. Je zakázáno používat sprchy, šatny a toalety. Vstup do prostor je povolen pouze osobě, která se prokáže negativním testem na Covid 19, případně jiným dokladem v souladu s vládními nařízeními.

Our motto: Čechie sweet Čechie

PRICE LIST FITNESS

Individual entry

Price  (Kč)
Mo-Fri      07:00 – 15:00 100 /3 hour
Mo-Fri     15:00 – 23:00 120 /hour
Sa-Sun      07:00 – 23:00 100/ 3 hour