Všeobecné podmínky, podmínky použití

Všeobecné podmínky, podmínky použití

  1. Tato stránka podlého následujícím všeobecným podmínkám, které jsou vazbou mezi klientem a poskytovatelem služeb. Pokud je nějaká podmínka, která se odchyluje od těchto všeobecných podmínek použití, bude to výslovně uvedeno na příslušném místě na internetových stránkách. Tato webová stránka obsahuje data a informace z mnoha odvětví, které jsou chráněny značkou nebo Autorským právem ve prospěch poskytovatele služeb, nebo v jednotlivých případech i ve prospěch třetích stran. Proto je zakázáno stahovat, kopírovat nebo distribuovat webové stránky v plném rozsahu nebo v jednotlivých částech.
  2. Odkazy, které poskytujeme na těchto stránkách slouží pouze jako křížové. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odstoupit od svolení. Formulace těchto webových stránek není povolena.
  3. Poskytovatel nese odpovědnost za obsah této webové stránky v souladu s právními předpisy. Reference a odkazy na internetové stránky třetích stran, neznamená, že poskytovatel služeb je odpovědný za obsah odkazu nebo odkaz. Za obsah odkazu nenese odpovědnost provozovatel, ten pouze poskytuje data a informace. Pokud poskytovatel služeb získá negativní informace o obsahu, odkazu, technicky zabrání využívání tohoto odkazu, nicméně poskytovatel služby nemá žádný vliv na obsah umístěný v odkazu. Poskytovatel služby proto neručí za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a za škody, které mohou být způsobeny použitím obsahu z odkazu.
  4. Používání internetu je na vlastní riziko uživatele. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost, za selhání na internetu nebo přístup k Internetu.
  5. Místem soudní příslušnosti, je umístění sídla firmy. Pro internetové stránky tedy platí české právo.
  6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky dle potřeby a přizpůsobit je technickému nebo právnímu vývoji stránek. V případě neplatnosti jednotlivých ustanovení platí stále hlavní podmínky pro použití stránek.
  7. Osobní údaje, které jsou shromážděné poskytovatelem služeb jako součást uživatelského vztahu, budou uloženy a zpracovány pouze poskytovatelem služeb, a budou zpracovány a použity pouze pro účely Hotel Čechie Praha a.s. a budou uloženy na digitálním úložišti Hotel Čechie Praha a.s..